LT EN
Pradžia    Rašykite    Struktūra


Slapyvardis 
Slaptažodis 
 
Slaptažodžio priminimas

 

Adresas
Gedimino pr. 28/2 - 405
LT - 01104 Vilnius, Lietuva
Telefonas (8-5) 261 71 74
Mob. tel. (612) 57084
 

 

  Asociacija


1997-aisias vasario mėnesį įvyko steigiamasis susirinkimas, rugsėjį - įregistruota Nacionalinė verslo administratorių asociacija. Teisiškai įtvirtinant bankruotuojančių įmonių administratoriaus, kaip savarankiškos profesijos statusą, 1997-ųjų spalio mėnesį priimtais poįstatyminiais aktais apibrėžti administratoriui keliami profesiniai - kvalifikaciniai reikalavimai. 2000-ųjų gegužę įvykusio Nacionalinės verslo administratorių asociacijos narių susirinkimo nutarimu priimtas Administratorių profesinės etikos kodeksas.

2001-ųjų kovo mėnesį priimtuose Įmonių restruktūrizavimo ir naujame Įmonių bankroto įstatymuose bei liepą priimtuose poįstatyminiuose aktuose formalizuota restruktūrizuojamų įmonių administratoriaus profesija, apibrėžtos kitos restruktūrizuojamų bei bankrutuojančių įmonių administratorių profesinę veiklą reglamentuojančios teisinės nuostatos.

Asociacijos veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius per keturis veiklos metus išaugo daugiau kaip 5 kartus ir 2004-ųjų pradžioje bendras juridinių ir fizinių asmenų Asociacijos narių skaičius viršijo 140. Vystant Asociacijos veiklą, 2001-ųjų pabaigoje buvo įkurtas Nacionalinės verslo administratorių asociacijos Panevėžio skyrius.

Asociacijos tikslai:

  • atstovauti restruktūrizuojamų bei bankrutuojančių įmonių administratorių teises, ginti jų interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse institucijose;
  • siekti norminių aktų, reglamentuojančių finansinius, teisinius administravimo veiklos aspektus, tarpusavio harmonizavimo bei jų atitikimo ūkio subjektų ekonominių, teisinių santykių lygį;
  • koordinuoti ir palaikyti restruktūrizuojamų bei bankrutuojančių įmonių administratorių bei jų veiklą įtakojančių institucijų bendradarbiavimą;
    siekti verslo administravimo praktikos socialinės - ekonominės pažangos;

Asociacija:

  • dalyvauja, rengiant bei svarstant teisės aktų, reglamentuojančių įmonių restruktūrizavimo ar įmonių bankroto bylos iškėlimo, restruktūrizavimo ir bankroto bylos nagrinėjimo sąlygas ir aplinkybes, projektus, taip pat, administratorių bei įmonių kreditorių teisių ir pareigų, įmonių turto valdymo, kreditorinių įsipareigojimų vykdymo ir panašius klausimus;
  • organizuoja priemones, susijusias su restruktūrizuojamų ir bankrutuojančių įmonių administratorių mokymu, ju kvalifikacijos kėlimu, rengia praktinius seminarus, profesinius susitikimus tarp administratorių ir kitų institucijų (privalomųjų mokesčių administratorių, stambesnių kreditorių, teismų, garantinio fondo) atstovų, nagrinėjančių įmonių restruktūrizavimo ar bankroto procesų problemas.


Sprendimas: Luxus Creations Nacionalinė verslo administratorių asociacija, 2006. Visos teisės saugomos Content Management System easywebmanager