LT EN
Pradžia    Rašykite    Struktūra


Slapyvardis 
Slaptažodis 
 
Slaptažodžio priminimas

 

Adresas
Gedimino pr. 28/2 - 405
LT - 01104 Vilnius, Lietuva
Telefonas (8-5) 261 71 74
Mob. tel. (612) 57084
 

 

  Asociacijos veikla


1997 m. įsteigta Nacionalinė verslo administratorių asociacija savo veikla apjungia apie 100 narių, vykdančių bankrutuojančių įmonių administratorių/likvidatorių bei restruktūrizuojamų įmonių administratorių funkcijas.

Per šį laikotarpį Asociacija aktyviai dirbo šiomis kryptimis:

  • dalyvavimas rengiant bei svarstant teisės aktus, reglamentuojančius įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo, tokio pobūdžio bylų nagrinėjimo sąlygas ir aplinkybes;
  • atskirų mokymo priemonių, skirtų naujų administratorių parengimui, administratorių kvalifikacijos kėlimui, organizavimas;
  • regioninių praktinių susitikimų-seminarų organizavimas tarp Asociacijos narių (administratorių) ir kitų institucijų, nagrinėjančių bankroto ar restruktūrizavimo procesus, atstovų, kuriuose aptariami praktiniai priimtų teisės aktų, taikymo klausimai. 

Apibendrindama sukauptą Asociacijos narių praktinio darbo patyrimą, Asociacija dalyvavo parengiant keletą metodinių rekomendacijų įmonių bankroto administravimo klausimais bei parengė studiją įmonių restruktūrizavimo proceso Lietuvoje būklės vertinimo klausimais.

Kartu su užsienio ekspertais Asociacija, kaip partneris, dalyvavo 2002-2003 m. Lietuvoje pagal PHARE programą organizuotuose mokymuose, kurie buvo skirti įmonių bankroto bei įmonių restruktūrizavimo administratoriams, o taip pat tokio pobūdžio procesų vadyboje dalyvaujančių įvairių institucijų atstovams.

Norėdami betarpiškai susipažinti su užsienio šalių institucijų, dirbančių įmonių nemokumo vadybos klausimais, darbo ypatumais bei su kitų šalių praktika organizuojant administratorių bei atitinkamų institucijų (teismų, ministerijų ir pan.) veiklą, Asociacijos nariai buvo išvykę į Estiją, Latviją, Airiją, Vengriją.

Siekiant gerinti administratorių, Asociacijos narių darbą, didinti Asociacijos narių atsakomybę už savo veiklos rezultatus, Asociacija parengė eilę kitų, su tuo susijusių priemonių. Tarp jų galima paminėti 2000 m. gruodžio mėn. Asociacijos narių priimtą Administratorių profesinės atikos kodeksą, kurio pagrindu 2001 m. liepos mėn. Ūkio ministerija parengė visiems Lietuvoje dirbantiems administratoriams privalomas administratorių verslo etikos taisyklės.Sprendimas: Luxus Creations Nacionalinė verslo administratorių asociacija, 2006. Visos teisės saugomos Content Management System easywebmanager