Home

Naujienos / 2022-12-05 / by bconlt

Asociacijos įstatai

1. Bendroji dalis  1.1. Nacionalinė verslo administratorių asociacija (toliau tekste – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fizinius bei įvairių verslo krypčių (gamybos, paslaugų-aptarnavimo sferos, švietimo, finansinės-kreditų sistemos institucijų) juridinius asmenis...

Explore More
Naujienos, Verslas / 2022-12-05 / by bconlt

Kas yra NVAA

Tikslai ir uždaviniai 1997-aisiais vasario mėnesį įvyko steigiamasis susirinkimas, rugsėjį – įregistruota Nacionalinė verslo administratorių asociacija. Teisiškai įtvirtinant bankrutuojančių įmonių administratoriaus, kaip savarankiškos profesijos statusą, 1997-ųjų spalio mėnesį priimtais poįstatyminiais aktais...

Explore More