Kas yra NVAA

Tikslai ir uždaviniai

1997-aisiais vasario mėnesį įvyko steigiamasis susirinkimas, rugsėjį – įregistruota Nacionalinė verslo administratorių asociacija. Teisiškai įtvirtinant bankrutuojančių įmonių administratoriaus, kaip savarankiškos profesijos statusą, 1997-ųjų spalio mėnesį priimtais poįstatyminiais aktais apibrėžti administratoriui keliami profesiniai – kvalifikaciniai reikalavimai. 2000-ųjų gegužę įvykusio Nacionalinės verslo administratorių asociacijos narių susirinkimo nutarimu priimtas Administratorių profesinės etikos kodeksas.

2001-ųjų kovo mėnesį priimtuose Įmonių restruktūrizavimo ir naujame Įmonių bankroto įstatymuose bei liepą priimtuose poįstatyminiuose aktuose formalizuota restruktūrizuojamų įmonių administratoriaus profesija, apibrėžtos kitos restruktūrizuojamų bei bankrutuojančių įmonių administratorių profesinę veiklą reglamentuojančios teisinės nuostatos.

Asociacijos veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius per vienuolika veiklos metus išaugo daugiau kaip 5 kartus.Vystant Asociacijos veiklą, 2001-ųjų pabaigoje buvo įkurtas Nacionalinės verslo administratorių asociacijos Panevėžio skyrius.

Asociacijos tikslai:

  • atstovauti restruktūrizuojamų bei bankrutuojančių įmonių administratorių teises, ginti jų interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse institucijose;
  • siekti norminių aktų, reglamentuojančių finansinius, teisinius administravimo veiklos aspektus, tarpusavio harmonizavimo bei jų atitikimo ūkio subjektų ekonominių, teisinių santykių lygį;
  • koordinuoti ir palaikyti restruktūrizuojamų bei bankrutuojančių įmonių administratorių bei jų veiklą įtakojančių institucijų bendradarbiavimą;
    siekti verslo administravimo praktikos socialinės – ekonominės pažangos;

Asociacija:

  • dalyvauja, rengiant bei svarstant teisės aktų, reglamentuojančių įmonių restruktūrizavimo ar įmonių bankroto bylos iškėlimo, restruktūrizavimo ir bankroto bylos nagrinėjimo sąlygas ir aplinkybes, projektus, taip pat, administratorių bei įmonių kreditorių teisių ir pareigų, įmonių turto valdymo, kreditorinių įsipareigojimų vykdymo ir panašius klausimus;
  • organizuoja priemones, susijusias su restruktūrizuojamų ir bankrutuojančių įmonių administratorių mokymu, ju kvalifikacijos kėlimu, rengia praktinius seminarus, profesinius susitikimus tarp administratorių ir kitų institucijų (privalomųjų mokesčių administratorių, stambesnių kreditorių, teismų, garantinio fondo) atstovų, nagrinėjančių įmonių restruktūrizavimo ar bankroto procesų problemas.

1997 m. įsteigta Nacionalinė verslo administratorių asociacija savo veikla apjungia apie 100 narių, vykdančių bankrutuojančių įmonių administratorių/likvidatorių bei restruktūrizuojamų įmonių administratorių funkcijas.

Per šį laikotarpį Asociacija aktyviai dirbo šiomis kryptimis:

  • dalyvavimas rengiant bei svarstant teisės aktus, reglamentuojančius įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo, tokio pobūdžio bylų nagrinėjimo sąlygas ir aplinkybes;
  • atskirų mokymo priemonių, skirtų naujų administratorių parengimui, administratorių kvalifikacijos kėlimui, organizavimas;
  • regioninių praktinių susitikimų-seminarų organizavimas tarp Asociacijos narių (administratorių) ir kitų institucijų, nagrinėjančių bankroto ar restruktūrizavimo procesus, atstovų, kuriuose aptariami praktiniai priimtų teisės aktų, taikymo klausimai.

Apibendrindama sukauptą Asociacijos narių praktinio darbo patyrimą, Asociacija dalyvavo parengiant keletą metodinių rekomendacijų įmonių bankroto administravimo klausimais bei parengė studiją įmonių restruktūrizavimo proceso Lietuvoje būklės vertinimo klausimais.

Kartu su užsienio ekspertais Asociacija, kaip partneris, dalyvavo 2002-2003 m. Lietuvoje pagal PHARE programą organizuotuose mokymuose, kurie buvo skirti įmonių bankroto bei įmonių restruktūrizavimo administratoriams, o taip pat tokio pobūdžio procesų vadyboje dalyvaujančių įvairių institucijų atstovams.

Norėdami betarpiškai susipažinti su užsienio šalių institucijų, dirbančių įmonių nemokumo vadybos klausimais, darbo ypatumais bei su kitų šalių praktika organizuojant administratorių bei atitinkamų institucijų (teismų, ministerijų ir pan.) veiklą, Asociacijos nariai buvo išvykę į Estiją, Latviją, Airiją, Vengriją.

Siekiant gerinti administratorių, Asociacijos narių darbą, didinti Asociacijos narių atsakomybę už savo veiklos rezultatus, Asociacija parengė eilę kitų, su tuo susijusių priemonių. Tarp jų galima paminėti 2000 m. gruodžio mėn. Asociacijos narių priimtą Administratorių profesinės etikos kodeksą, kurio pagrindu 2001 m. liepos mėn. Ūkio ministerija parengė visiems Lietuvoje dirbantiems administratoriams privalomas administratorių verslo etikos taisyklės.

Kaip vertintumėte šį straipsnį?

Vidutinis įvertinimas 5 / 5. Balsų skaičius: 1

Įvertinimų dar nėra. Būkite pirmas!

Susiję Įrašai

Naujienos
Taip Pat Skaitykite